Site Logo

Privacyverklaring EU / EER

Privacy van gegevens

Dochterondernemingen van Alliance One International, Inc. die georganiseerd zijn in de EU / EEA, waaronder Alliance One International Services Ltd, Alliance One Tobacco Bulgaria EOOD, Alliance One Rotag AG, Griekse filiaal van Alliance One Bulgaria, Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Limited, Intabex Netherlands B.V., Alliance One International Tabak B.V., Standard Commercial Tobacco (VK) Company Limited, Standard Commercial Tobacco (VK) Services Limited, Standard Commercial SA en International Tobacco Funding, S.L (samen “AOI EU,” “wij”, “we”, “ons” of “onze”) zijn juridisch verplicht te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation - GDPR)

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van AOI EU en zet de basis uiteen waarop wij alle persoonlijke informatie verwerken die wij kunnen verzamelen van u als bezoeker van onze website of onze installaties, of als contactpersoon van een van onze klanten, leveranciers (inclusief kwekers) of andere zakenpartners.

De informatie die wij over u verzamelen

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons verstrekt: Dit is de informatie over u die u ons verstrekt door het invullen van formulieren op onze website (of andere formulieren die wij u vragen in te vullen), via een visitekaart (of vergelijkbaar) of door communicatie met ons via telefoon, post, e-mail, in persoon of op andere wijze. Dit kan onder andere het volgende inhouden: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens, informatie over uw zakelijke relatie met AOI en andere zakelijke gegevens, en informatie over uw professionele functie, achtergrond en interesses.

 • Informatie die onze website en andere systemen over u verzamelen:

  • Als u onze website bezoekt, zal deze automatisch enige informatie over u en uw bezoek opslaan, waaronder het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt bij de verbinding van uw apparaat met het internet en andere informatie, zoals uw browsertype en -versie en de pagina’s op onze website die u bezoekt. Onze website kan tevens “cookies” op uw apparaat downloaden - dit wordt beschreven in onze aparte cookieverklaring.

  • Als u e-mails verstuurt naar of ontvangt van, telefonische conversaties of andere elektronische communicaties voert met onze werknemers of andere personeelsleden, slaat onze informatietechnologie de gegevens van deze communicaties op, soms met inbegrip van de inhoud.

  • Sommige van onze installaties hebben gesloten tv-systemen die u kunnen opnemen tijdens uw bezoek aan onze installaties, dit is wegens beveiligings- en veiligheidsredenen.

 • Andere informatie: We kunnen tevens informatie verzamelen vanuit andere bronnen. Bijvoorbeeld:

  • Als we een zakelijke relatie onderhouden met de organisatie die u vertegenwoordigt, kunnen uw collega’s of andere zakelijke contacten ons informatie verstrekken over u, zoals uw contactgegevens of details over uw functie in de relatie.

  • Soms verzamelen we informatie van derden, dataproviders of openbaar beschikbare gegevens met betrekking tot antiwitwaspraktijken, achtergrondcontrole en vergelijkbare processen, en om onze activiteiten te beschermen en te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Waarvoor wij uw informatie gebruiken

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • voor het uitvoeren, beheren, ontwikkelen en promoten van onze zakelijke activiteiten en, in het bijzonder, onze relatie met de organisatie die u vertegenwoordigt (indien dit het geval is) en bijbehorende transacties - waaronder bijvoorbeeld marketing en facturatie-/betalingsdoeleinden;

 • voor het uitvoeren, beheren en verbeteren van onze website en installaties en andere aspecten van de manier waarop wij onze activiteiten uitvoeren;

 • ter bescherming van onze zakelijke activiteiten tegen fraude, wiswassen van geld, vertrouwensbreuk, diefstal van eigendommen en andere financiële of zakelijke overtredingen; en

 • om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en wettelijke aanspraken te kunnen uitvoeren of er ons tegen te kunnen verdedigen.


We kunnen van tijd tot tijd informatie over u in onze systemen herzien - waaronder de inhoud van en andere informatie met betrekking tot uw e-mails en andere communicatie met ons - voor het voldoen aan de normen en ter bescherming van zakelijke activiteiten zoals hierboven beschreven. Dit kunnen herzieningen zijn met als doel de relevante informatie bekend te maken bij procesvoering en/of herzieningen van opgeslagen gegevens die relevant kunnen zijn voor interne of externe wettelijke of criminele onderzoeken. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet zullen deze herzieningen worden uitgevoerd op een redelijke en proportionele wijze en goedgekeurd worden door het toepasselijke managementniveau. Dit kan in het uiterste geval inhouden dat uw gegevens worden bekendgemaakt aan overheidsinstanties en tegenpartijen in een procesvoering zoals hieronder beschreven. Uw e-mails en andere communicaties kunnen incidenteel worden ingezien door personen die niet het personeelslid zijn met wie de informatie voor normale doeleinden van zakelijke activiteiten was uitgewisseld (bijvoorbeeld indien nodig als een personeelslid niet op het werk is of niet langer bij AOI werkzaam is).

Wij zullen alleen uw persoonlijke informatie gebruiken als dit nodig is voor het bereiken van de hierboven beschreven doeleinden, en dan alleen als we hebben vastgesteld dat het verwerken ervan door ons u of uw privacy geen schade toebrengt en op een manier die onze legitieme interesse in het bereiken van deze doeleinden niet overschrijdt. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij wettelijk worden verplicht uw persoonlijke informatie bekend te maken of op andere wijze te verwerken. Wanneer wij u vragen informatie over uzelf te verstrekken, zullen wij u informeren of verstrekking van de gevraagde informatie nodig is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of, aan de andere kant, puur vrijwillig is en geen implicaties inhouden als u weigert deze informatie te verstrekken. In andere gevallen kunt u aannemen dat wij de informatie nodig hebben voor onze zakelijke doeleinden of te voldoen aan de normen (zoals hierboven beschreven). Als u niet zeker bent waarom AOI EU de informatie die wij u vragen te verstrekken nodig heeft, neem dan contact op met de vertegenwoordiger van AOI EU die om deze informatie vraagt, of neem contact met ons op (zie hieronder) met uw vragen.

Bekendmaking en internationale overdracht van uw informatie

We kunnen persoonlijke informatie oer u bekendmaken, wanneer dit op redelijke wijze nodig is voor de verschillende doeleinden die hierboven uiteengezet zijn:

 • aan de andere leden van de groep ondernemingen van Alliance One International;

 • aan uw collega’s binnen de organisatie die u vertegenwoordigt;

 • aan dienstverleners, zoals degenen die onze website of andere informatietechnologiesystemen beheren, of op andere wijze uw informatie namens ons bezitten of verwerken tijdens de ondersteuning van onze zakelijke activiteiten;

 • aan een persoon die onze zakelijke activiteiten en activa, of relevante onderdelen ervan overneemt; of

 • onder bepaalde omstandigheden:

  • aan competente wetgevende, vervolgende of andere overheidsinstanties, of tegenpartijen in een procesvoering, in alle landen of gebieden; of

  • wanneer wij wettelijk verplicht zijn de informatie bekend te maken.

Deze bekendmaking kan inhouden dat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen aan andere landen. U dient u er zich van bewust te zijn dat dit ook landen buiten de Europese Economische Ruimte / VK kunnen zijn die niet dezelfde strenge wetten hanteren met betrekking tot privacywetten. In die gevallen waarin wij persoonlijke informatie overdragen aan andere leden van de Alliance One International groep of onze dienstverleners, zorgen wij voor maatregelen die worden bepaald door overeenkomsten met betrekking tot gegevensoverdrachten die uw persoonlijke informatie beschermen, volgens de hiervoor door de Europese Commissie goedgekeurde voorwaarden. Neem contact met ons op (zie hieronder) als u wilt weten of deze overeenkomsten van toepassing zijn, en als dat het geval is een kopie daarvan in te zien.

Bewaren en verwijderen van uw informatie

We verwijderen de informatie die wij over u bewaren wanneer wij deze niet langer meer nodig hebben.

Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, en tot enige gerelateerde informatie, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken onnauwkeurige persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor directe marketingdoeleinden en u kunt onder bepaalde omstandigheden het recht hebben bezwaar te maken tegen het verwerken van sommige of alle persoonlijke informatie (en verzoeken deze te verwijderen).

Als u wenst deze rechten uit te oefenen, neem contact met ons op zoals hieronder aangegeven. Ook kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonlijke informatie door ons bij de relevante autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens:

Bulgarije

Commissie voor bescherming van persoonsgegevens 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd. Sofia 1592 Tel. +359 2 915 3580, Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Website: http://www.cpdp.bg/

Duitsland

De functionaris van nationale gegevensbescherming van Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Tel. 0711/615541-0, fax 0711/615541-15, email: poststelle@lfd.bwl.de

Griekenland

Griekse autoriteit van gegevensbescherming Kifisias Av. 1-3, PC 11523 Ampelokipi Athene Tel. +30 210 6475 600, Fax +30 210 6475 628, e-mail: contact@dpa.gr, Website: http://www.dpa.gr/

Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag/The Hague Tel. +31 70 888 8500, Fax +31 70 888 8501, e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl,  Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Spanje

Bureau van gegevensbescherming C/Jorge Juan, 6 28001 Madrid Tel. +34 91399 6200, Fax +34 91455 5699, e-mail: internacional@agpd.es, Website: https://www.agpd.es/

Verenigd Koninkrijk

Kantoor van commissaris van informatie Water Lane, Wycliffe House Wilmslow - Cheshire SK9 5AF Tel. +44 1625 545 745, e-mail: international.team@ico.org.uk, Website: https://ico.org.uk

Liechtenstein

Kantoor van gegevensbescherming Kirchstrasse 8, P.O. Box 684 9490 Vaduz Principality of Liechtenstein Tel. +423 236 6090, e-mail: info.dss@llv.li

Contact opnemen

Wij verwelkomen vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonlijke informatie. Stuur deze naar Alliance One International, Inc., t.a.v.: Compliance 8001 Aerial Center Parkway, P.O. Box 2009, Morrisville, NC 27560, Verenigde Staten van Amerika of stuur ons een e-mail via compliance@aointl.com

U kunt ook contact met ons opnemen via:

 • Alliance One Rotag, Hardeckstrasse 2a, 76185 Karlsruhe, Duitsland

 • Alliance One International Services Limited, Building A, Riverside Way, Camberley, Surrey, GU15 3YL, Engeland

 • Alliance One Tobacco Bulgaria EOOD, 62 Saedinenie Blvd, BG-6300, Haskovo, Bulgarije 

Wijzigingen aan dit beleid

Alle wijzigingen die in de toekomst worden toegepast op deze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd op www.aointl.com en zijn tevens beschikbaar als u contact met ons opneemt. Controleer regelmatig op wijzigingen.


Версия для кириллицы

Deutsche Sprachversion

Versión en idioma español

Ελληνική Έκδοση

Privacy Policy in English